Archives for Internasjonalt

Permitterte norske lastebilsjåfører

Hvor ligger fornuften i at østeuropeiske lavprissjåfører leverer varene samtidig som myndighetene betaler trygden til permitterte norske lastebilsjåfører? Vi er altså vitne til at store deler av den norske transportbransjen tvinges til å stenge ned i en krisesituasjon fordi de ikke får oppdrag, samtidig som et stort antall utenlandske lavprisvogntog står for transporten i landet vårt.

Read more

Ta ansvar for egen helse

Yrkessjåfører har alltid vært vant til å måtte klare seg selv og ivareta sin egen helse. Ved å være kreativ og ved å stole på seg selv har man som regel kunnet levere godset i all slags vær og vind.

Read more
korona permittert

Oppsagt, permittert, eller bare noen å snakke med?

Koronaepidemien har ført til at folk flest plutselig ikke kan leve livene sine slik som de pleide og noen opplever brå oppsigelser eller permitteringer. Restriksjonene er inngripende for både enkeltpersoner, familier og næringsliv. Det aller viktigste budskapet i situasjonen vi befinner oss i nå, er å følge myndighetenes råd, slik at vi sammen klarer å begrense smitten.

Read more
koronavirus

TLF og de nye koronatiltakene

Regjeringen har varslet midlertidige endringer i lovverket knyttet til sykefravær, hjemme med sykt barn og spesielle tiltak i forbindelse med permittering/permitteringsvarsel. Vi følger med og oppdaterer informasjonen så snart den foreligger.

Read more

Stå opp for dine meninger

Det blir hevdet at sjåfører er redd for å stå opp for sine meninger, kan dette virkelig stemme?

I alle de møtene vi gjennomfører, opplever vi sjåfører som rettskafne folk, med sine meningers mot. Men vi har i den siste tiden mottatt mange telefoner fra medlemmer og andre, som hevder det motsatte. Grunnen skal være at mange sjåfører sier at de er enige i hva TLF står for, men de tør ikke ta konsekvensene av egne meninger og melde seg inn. Er dette virkelig sant?

Read more

En gledens dag?

I dag kom meldingen mange har ventet på. Vlantana Norge avvikler sin virksomhet, Løyvene er inndratt, mange kunder har forsvunnet og man har fått en innføring i hva det egentlig koster å drive med transport i Norge. Dermed har man konkludert med at videre drift av Vlantana Norge ikke er forsvarlig.

Read more
permitterte

Har Vlantana fått en arvtager?

Denne sesongens store snakkis har uten tvil vært avsløringene rundt Vlantana og spekulasjoner om hvem som ville overta kjøringen etter at store kunder som Asko, Schenker, Postnord og Mowi i tur og orden sa opp kontraktene med selskapet.

Read more

Det kan vi ikke kommentere

Den lille setningen, «Det kan vi ikke kommentere» er kanskje den setningen man hører oftest hvis man hører på nyhetssendinger. Ofte er det politiet som bruker denne setningen når de innleder en etterforskning. Man vil holde kortene tett for å ikke ødelegge en etterforskning, sørge for at ikke bevis går tapt og at vitner påvirkes.

Read more
førerkortbeslag

Døgnhvile, bøter og førerkortbeslag

Som yrkessjåfør er man underlagt et strengt og omfattende regelverk. Et regelverk som er så avansert at selv ikke kontrolletatene forstår det fullt ut. Nå kommer riktignok myndighetene greit unna med om de har blingset med en detalj i regelverket. For en sjåfør betyr en feil bøter og i verste fall førerkortbeslag.

Read more

Terminalen på Fugleåsen!

Det som var ment som en ny og moderne truckstop på Fugleåsen i Ski har den siste tiden mer og mer blitt seende ut som en internasjonal terminal. Til tross for at den ikke er inngjerdet og at der ikke er tollkontor, fungerer den i dag som en kombinasjon av hvileplass og terminal.

Read more