Archives for Internasjonalt

trekk i lønn

Trekk i lønn – er det lov?

Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-15, andre og tredje ledd. Bestemmelsen fastsetter at trekk i lønnsmidler som hovedregel er forbudt. Det er i utgangspunktet ikke lov til å foreta trekk i lønn, feriepenger og annet vederlag som omfattes av den alminnelige lønnen.

Read more

TLFs trafikktelling på Svinesund

TLFs årlige trafikktelling fant sted på Svinesund 9 – 11. august og dette er tredje året på rad at vi gjennomfører en slik aksjon. Tellingen pågår over 72 timer og den starter alltid en natt til søndag og avsluttes natt til onsdag, første halvdel av august.

Read more