Archives for Distribusjon

trekk i lønn

Trekk i lønn – er det lov?

Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-15, andre og tredje ledd. Bestemmelsen fastsetter at trekk i lønnsmidler som hovedregel er forbudt. Det er i utgangspunktet ikke lov til å foreta trekk i lønn, feriepenger og annet vederlag som omfattes av den alminnelige lønnen.

Read more

Stå opp for dine meninger

Det blir hevdet at sjåfører er redd for å stå opp for sine meninger, kan dette virkelig stemme?

I alle de møtene vi gjennomfører, opplever vi sjåfører som rettskafne folk, med sine meningers mot. Men vi har i den siste tiden mottatt mange telefoner fra medlemmer og andre, som hevder det motsatte. Grunnen skal være at mange sjåfører sier at de er enige i hva TLF står for, men de tør ikke ta konsekvensene av egne meninger og melde seg inn. Er dette virkelig sant?

Read more

Det kan vi ikke kommentere

Den lille setningen, «Det kan vi ikke kommentere» er kanskje den setningen man hører oftest hvis man hører på nyhetssendinger. Ofte er det politiet som bruker denne setningen når de innleder en etterforskning. Man vil holde kortene tett for å ikke ødelegge en etterforskning, sørge for at ikke bevis går tapt og at vitner påvirkes.

Read more
førerkortbeslag

Døgnhvile, bøter og førerkortbeslag

Som yrkessjåfør er man underlagt et strengt og omfattende regelverk. Et regelverk som er så avansert at selv ikke kontrolletatene forstår det fullt ut. Nå kommer riktignok myndighetene greit unna med om de har blingset med en detalj i regelverket. For en sjåfør betyr en feil bøter og i verste fall førerkortbeslag.

Read more