Fagforeningsknusing- eller bedriftsknusing? TLF bygger gode transportbedrifter.

Fagbevegelsen benytter ofte ordet fagforeningsknusing når de møter motbør ved inngåelse av tariffavtaler. Men kan de egentlig takke seg selv? Er det fagbevegelsen selv som gjør seg uspiselige?

Tariffavtaler gir spilleregler for alle parter

Det kreves som hovedregel en medlemsmasse på 10 % av de ansatte for å kunne kreve en tariffavtale. Veldig ofte opprører dette de ansatte som ikke er organisert og det opprører bedriften som ikke er forberedt på hverken kostnadene som følger med eller ufreden som sprer seg blant de ansatte. Dessverre blir vi med jevne mellomrom gjort oppmerksom på bedrifter som svekkes fordi et mindretall skal tvinge gjennom en uønsket avtale. Dessverre hører vi også om organisasjoner som fra sentralt hold oppfordrer tillitsvalgte til ikke å forhandle med kollegene som har valgt TLF som sin organisasjon. Slike arbeidsmetoder er et gufs fra en annen tid og tvang skaper aldri gode relasjoner. Fagbevegelsen mister medlemmer og det er kanskje ikke så rart. Kanskje de burde gå inn å se på metodene de jobber under.

 

TLF er en nystartet organisasjon som ikke ønsker å assosieres med slike arbeidsmetoder. Vi ønsker å bygge samarbeid på gjensidig respekt og på relasjonsbygging.

At alle parter er fornøyd er et kvalitetsspempel

Når TLF inngår tariffavtaler handler det mye om å produsere noe som er bra og oppbyggende for bedriften, og med bedriften mener vi de ansatte og ledelsen. TLF sin tariffavtale gir spilleregler i bedriften og dermed en god plattform for god personalpolitikk og trivsel. Fornøyde arbeidstakere gir lavere sykefravær og et godt omdømme er avgjørende når man skal rekruttere nye ansatte til bedriften.
Strukturen i norske transportbedrifter er veldig forskjellig og vi i TLF har en stor grad av fleksibilitet innbakt i våre avtaler slik at en tariffavtale enkelt kan tilpasses din bedrift.

 

TLF har som det eneste forbundet i Norge også utviklet medlemsfordeler til tariffbedriften både i form av gode forsikringsordninger gjennom Storebrand og juridisk bistand til rabatterte priser fra noen av de som kan bransjen og regelverket relatert til vår bransje aller best. Vi har også rabatter på tjenester fra Fartsskriver AS og fra regnskapsbyrået WiCan.

TLF tilbyr også kvalitetsmerkingen TT (Trygg Transport) til tariffbedriften og enbilseieren. Denne merkingen forteller transportkjøper at din bedrift er et trygt valg, og at de ved å bruke deres firma ivaretar sitt solidaransvar som en ansvarliggjort transportkjøper.

En tariffavtale med TLF og en høy organisasjonsgrad styrker bedriften i form av gode spilleregler og økt trivsel og forståelse på begge sider av bordet. Tariffbedrifter tilsluttet et moderne fagforbund slipper å kjempe en kamp mot forbund som presser seg inn bakveien med et utdatert avtaleverk som nesten alltid er forbundet med uhygge. TLF tilbyr i dag direkteavtaler med bedriftene uten AFP. Vi ønsker på sikt å også kunne tilby avtaler med AFP (frivillig), men dette er ikke juridisk avklart enda.

TLFs visjon handler om en høy organisasjonsgrad fordi man da skaper like vilkår og fordi man sammen blir sterkere og derfor mer offensiv i transportpolitikken og i konkurransen mot lavpristransporten.

For mer info om TLF: www.godsbil.no eller telefon: 970 83 383/469 16 310

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.