I dag har TLF aksjonert for ny E16. Etter at Statens Vegvesen truet med utsettelse av byggestart og Samferdselsministeren har tatt til orde for å dele opp prosjektet var tiden moden for å si fra.

Ja Ove Halsøy, leder NLF Region 5

TLF ble invitert med inn i aksjonskomiteen av Jan Ove Halsøy (NLF region 5) og sammen med NAF, Fellesforbundet, KNA, YTF, NHO, BLF og Vossaløysinga klarte man å stable på beina tidenes konvoi for å markere at utsettelse av ny E16 er uaktuell politikk.

Værgudene var på vår side og oppmøtet var fantastisk.

 

 

 

 

 

 

En salig blanding av lastebiler, motorsykler, busser og personbiler dannet en konvoi som strakk seg over ca 5 kilometer. Langs hele ruten hadde det samlet seg folk som ville ta imot kortesjen.

Vi i TLF vil rette en takk til alle organisasjonene som bidro til at vi fikk til en utrolig vellykket markering.

En spesiell takk til Jan Ove Halsøy som har gjort en kjempejobb.

Men det var åpenbart at mange har lagt ned mye arbeid i forbindelse med aksjonen.

Willy Padøy er et godt eksempel, Det samme gjelder Informativ reklame og mange flere.

 

Alt i alt en hyggelig dag sammen med mange hyggelige folk som sammen delte et viktig budskap.

 

Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.