Bring Trucking’s sjåfører har ingen stemme og ingen politisk innflytelse. Denne gruppens permanent nedprioriterte posisjon i samfunnet gjør at noen må stikke hodet frem på vegne av dem. Så lenge verken ideelle aktører eller politikerne er villige til å lytte, må man fortsette å rope.

Denne saken er blitt en pinlig affære for Posten/Bring og for Staten som eier, men den er pinlig for flere. En ser også at både tillitsvalgte og ledelsen generelt velger å lukke øynene for sosial dumping som pågår i egen bedrift/medlemsbedrift, og unnlater å ta tak i problemet.

Ingen kan påstå at vi lar dette skje fordi vi ikke vet bedre og nå er tida for bortforklaringer over.

bring trucking's sjåfører
Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

 

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Bring saken er pinlig for den etablerte norske fagbevegelsen.

Ta for eksempel lederen i YTF Logistikk, som går ut på Facebook og spør:

«Hvem anmelder dem i Norge?»

 

 

 

 

YTF har, i likhet med Postkom, tariffavtale med Posten/Bring. I tillegg har de avtale med Bring Linehaul og de samarbeider tett med LO forbundet NTF som også har tariffavtale med samme bedrift. Hvorfor anmelder ikke YTF Bring? De har egne advokater.

Så svaret på lederen i YTF logistikk sitt spørsmål må være: Ta ansvar i egen organisasjon og krev at ditt eget forbund tar ansvar. Det er en leders jobb.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)

YTF sier at de samarbeider tett med NTF. Og det er sikkert riktig for NTF går ut på Facebook og sier:

 

NTF og Postkom er begge LO forbund. De sitter med tariffavtaler i Bring og de er tilsluttet en hovedorganisasjon som har stor politisk makt. Likevel håper de noen andre tar fatt i Bring saken.
Hvem er bedre rustet enn NTF og Postkom til å ta saken? De har jo folk i styret til Posten/Bring.

 

Vårt svar til NTF: Dette må dere gripe fatt i. Tariffavtalene deres med Bring gir dere innpass til ledelsen i Bring. LO som dere er tilknyttet sitter på jurister og de har politisk innflytelse. Postkom som også er et LO forbund har en leder med styreplass i Bring. Snakk med dem.

 

Norges Lastebileier – Forbund (NLF)

NTF og YTF sier begge at de samarbeider tett med NLF.

NLFs Geir A. Mo forteller på Facebook:
«Vi arbeider med saken – men har sterke motkrefter»

Vi lurer på hvem som er NLF sine sterke motkrefter. Nå har det seg jo slik at NLF jobber mot TLF sammen med YS og LO forbundene YTF og NTF. Begge forbund som er dominert av bussjåfører. Men vi tror ikke NLF mener oss i TLF når de snakker om sterke motkrefter.

Vårt svar til NLF: I TLF opplever vi politikere, myndigheter fagmiljø og andre aktører som både interessert og lydhør.
Det er kun NLF og deres allierte vi i TLF opplever som motkrefter.

 

Egentlig er det ganske rart, siden TLF er den eneste organisasjonen som kun organiserer lastebilsjåfører, og siden TLF tilbyr bileierne tariffavtaler som står i stil med bunnlinjen i en hardt presset bransje. TLF får mange positive tilbakemeldinger fra NLF sine medlemsbedrifter som ikke forstår hvorfor ledelsen i NLF ikke ønsker å snakke med TLF.
Kanskje NLF burde gått ut og fortalt hvorfor de ikke snakker med TLF. Dette ville vært interessant for oss i TLF og vite også.

Kanskje er det vi i TLF som har misforstått? Kanskje fagforeninger ikke skal blande seg opp i slike saker som Bring er involvert i.  Sosial dumping og annen transportkriminalitet er kanskje ikke en prioritert oppgave.

I Danmark og Sverige har man også fagforeninger.

 

Hvordan kan det ha seg at danske 3F politianmelder Bring Trucking?

Hvorfor legger de ikke ut på Facebook en kommentar som sier: «Nå må noen gjøre noe»?

I Danmark tar 3F ansvar på vegne av medlemmene sine og gjør noe med det.

 

 

 

I Sverige har Transportarbetarförbundet anmeldt Bring for ulovlig utestasjonering av kjøretøy og sosial dumping. Akkurat som i Danmark tar svenske fagforeninger ansvar.

I TLF ser vi opp til våre kolleger i Sverige og Danmark. De tar ansvar og gjør noe med problemet.

I Norge sitter Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund og lurer på  hvem som anmelder Bring i Norge og etterlyser at noen må gripe fatt i dette.

På vegne av deres til sammen 5000 lastebilsjåfører må de komme seg på banen å gjøre noe selv!

 

TLF har lansert gode løsninger som kan reparere mye av problemet knyttet til sosial dumping enkelt og billig. Ikke bare i Bring, for Bring er ikke alene om å drive i denne tvilsomme geskjeften.

TLFs forslag har fått veldig gode tilbakemeldinger fra hele Skandinavia.

Fagpersoner og fagmiljø i norsk transportbransje sier forslaget fra TLF er godt, enkelt og spennende.

 

 

At redaktøren i Transportmagasinet gir oss støtte er vi stolt over. Litt skryt er godt i en hverdag som også dreier seg mye om motstand. Motstand fra organisasjoner som burde ha de samme interessene som oss i transportpolitikken, men heller benytter enhver anledning til å jobbe mot.

 

Er du fornøyd med utviklingen i transportbransjen de siste årene kan du fortsatt sitte stille i båten.

Ønsker du derimot forandring melder du deg inn i TLF og blir en del av det sterke samholdet som driver oss fremover.

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.

Bli medlem du også