I TLF har vi fulgt bloggen «bremsedrap» med stadig større interesse. Historien som avtegner seg etter hvert som nye blogger kommer til, fremstår som så utrolig at det nesten er vanskelig å tro det man leser.

 

Rulleprøvene som ligger til grunn for all godkjenning av tunge kjøretøys bremser fungerer rett og slett ikke etter hensikten påstås det.

Man hevder at vogntog med gode bremser underkjennes i bremsetest og vogntog med dårlige bremser godkjennes. Kan dette være mulig?

I TLF er vi ikke helt ukjent med hvordan det oppleves å bli forsøkt tiet i hjel eller med å bli tilkjent meninger og motiver man ikke har. Kanskje var det bakgrunnen til at bloggen om bremseproblematikken fanget vår interesse i starten.

Kan det stå så dårlig til med rulleprøverne og er den gule boksen Kombimatic det enkle svaret?

I TLF ønsket vi å finne ut mer om dette, så vi reiste like godt ned til Arendal for å treffe folkene bak «Bremsedrap» og få demonstrert hva saken dreier seg om.

Helge Andersen er mannen bak den gule boksen, Kombimatic som på en enkel og nøyaktig måte måler bremsevirkningen i fart.

Andersen har bakgrunn som kontrollør i Statens Vegvesen og utviklingen av den gule boksen startet fordi man ble oppmerksom på at rulleprøverne ikke er pålitelige.

 

 

 

I Arendal blir vi tatt imot av Helge Andersen som har med seg flere av støttespillerne som har engasjert seg i saken. En sak som har gjort at den kunnskapsrike kontrolløren i dag er uføretrygdet. Dette er en høy pris å betale for å prøve å nå gjennom i det norske byråkratiet, men alle som har prøvd vet hvor vanskelig det er å rokke ved det politisk korrekte.

Sjåføren Helge Tollefsen er med og han har også med seg et fullastet vogntog (Semi) som vi skal få demonstrert en test på. Til stede er også de to tidligere politimennene Rune Pettersen og Oddmund Jensen.
I tillegg til vogntoget skal også TLFs buss testes. Den er nettopp EU godkjent på et merkeverksted og bremsene våre skal være av beste kvalitet.

Bremsevirkningen måles ut etter en formel hvor kjøretøyets vekt og retardasjonsevne er sentrale punkt. På fagspråket kalles resultatet av bremseprøvene for ZT verdi.

Bussen vår som er fra 1999 ble altså nylig EU godkjent og vi fikk ros for bremsene våre. De oppnådde en ZT verdi på 99,2. Derfor var selvtilliten høy når Helge Andersen koblet trykkmanometer og retardasjonsmåler til bussen vår, og overraskelsen desto større når resultatet forelå.

Bussen har nå en ZT-verdi på 52. Dette kan ikke være mulig, sier vi og forlanger ny test.

Svaret på den nye testen er identisk med den forrige, altså en ZT på 52. Med en så enorm forskjell i ZT verdi må jo noe være alvorlig galt. Hvem skal vi stole på?

 

Når vi går inn og sjekker ZT verdien Volvo selv oppga på bussen vår når den var ny begynner ting å demre – og skremme.

 

Bussen vår er oppgitt fra fabrikk med en ZT verdi på 52. Det betyr at bremsene på bussen vår er akkurat like gode i dag som de var når bussen var ny. Men hvordan kan en rulleprøver komme frem til et resultat på ZT 99,2?

Vi spør Helge Andersen om hva en ZT-verdi på 99,2 egentlig indikerer.

 

Tilkobling av Kombimatic

Andersen trekker på smilebåndet og forteller at den ZT verdien vi fikk på bussen vår på siste EU kontroll er så bra, at selv en formel 1-bil vil slite med å tangere resultatet.

Kunnskapene og dokumentasjonen Andersen og de andre sitter på taler et tydelig språk. Noe er fryktelig galt med rulleprøverne som danner grunnlaget for bremsene på vogntogene som kjører rundt på veiene våre.

Vi kan ikke gå inn på alle detaljene i denne reportasjen, men vi anbefaler på det varmeste at folk går inn på siden til «Bremsedrap» og leser. Det man får vite der evner å sjokkere.

 

 

 

 

En liten video som demonsterer: Her er trekkvognens bremser utkoblet og kun hengeren bremser hele vogntoget.

 

 

Hvis Helge Andersen og de andre i Bremsedrap har rett, sitter vi igjen med noen store og viktige spørsmål?

 

Dersom noen mener Helge Andersen og folkene hans tar feil. Hvorfor argumenterer ingen imot?

I TLF kommer vi til å forlange svar. Vi har bedt følgende instanser om svar som dokumenterer at Helge Andersen og Bremsedrap tar feil.

Samferdselsdepartementet.
Vegdirektoratet.
Statens Vegvesen.

Les brevet her

 

Påstandene som fremlegges av Helge Andersen og «Bremsedrap» kan ikke stå uimotsagt.

Kunnskapen og den skremmende dokumentasjonen som legges til grunn i denne saken som man har holdt gående i 20 år er så alvorlige at vi snakker om en gedigen offentlig skandale.

Det som gjør saken enda verre er at liv kan ha gått tapt i trafikken på grunn av manglene knyttet til bremsetestingen. S

jåfører kan ha blitt dømt og straffet på feilt grunnlag og bileiere påført unødvendige kostnader.

TLF krever svar! Kan vi stole på rulleprøverne? Tar Helge Andersen feil?

På vegne av Norske bileiere og sjåfører krever vi et tydelig svar!

 

 

Ønsker du å støtte TLFs arbeid, gjør du det best som medlem.
Vårt beste våpen i kampen for den norske transportbransjen er medlemmene vi har i ryggen.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.