Hvorfor være fagorganisert?

Hvorfor bli medlem?

Hva er en fagorganisasjon? Hva er vitsen med å være fagorganisert? Hva kan en fagforening gjøre for meg? Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge TLF.

Hvordan hadde det vært å jobbe sju dager i uken, null ferie, ikke kunne være syk med lønn og ingen pensjonsordning å se fram til?

Hvordan hadde livet vært om du hadde blitt skadet på jobben og det ikke fantes yrkesskadeforsikring?

Og hva med å få barn uten fødsels- og foreldrepermisjon?

Ekstra sikkerhet i usikre tider

I disse tider vil fagorganisasjonen være god å ha som en støtte i det man går gjennom. Som TLF-medlem har du flere kompetente saksbehandlere og  jurister som står klare til å svare på spørsmål du har.

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

Vi kjemper for lønna di
Transport og Logistikkforbundet kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi få gjennomslag, er det viktig at vi er mange. Slik sikrer vi rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.
Sammen står vi sterkere enn hver for oss! Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for sakene våre. Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg, tar du en riktig og viktig beslutning.
Transport og Logistikkforbundet er Norges eneste forbund som kun organiserer innenfor godstransport og turbuss. Vi er store nok til å være med å påvirke samfunnsutviklingen, og sterke nok til å ivareta medlemmene på en god og forsvarlig måte.
Organisasjonsretten og forhandlingsretten er noen av de mest grunnleggende rettighetene vi har. Skal disse rettighetene være noe verdt, må arbeidstakerne stå sammen og vise samhold.

Transport og Logistikkforbundet har dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. Når du trenger det, kan du få hjelp av dine tillitsvalgte. De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte.
Hvis du vil sjekke ut rettighetene dine i en spesiell sak, kan du spørre de tillitsvalgte. De har også forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger.
I tillegg til dette, har Transport og Logistikkforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt.

Transport og Logistikkforbundet har som mål å gi faglig tilbud til alle våre medlemmer og har i tillegg etablert faggrupper og nettverk som jobber for å bedre rammebetingelsene for nettopp ditt yrke .
Målene for vårt yrkesfaglige arbeid:
• tilby yrkesfaglige kurs
• bedre utdanningstilbud og etter- og videreutdanning, og jobbe for å anerkjenne realkompetanse. Jobber for fagkurs og kompetansestiger.
• bidra til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i yrket
• se konsekvenser av brutalisering av arbeidsmiljøet
• bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog

Rabattavtale Norge er fordelsprogrammet for de som er organisert i Transport og Logistikkforbundet. Forbundet har forhandlet gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler er tilbud som du kan benytte hvis du vil. Du kan få tilbud på bank og forsikringstjenester, rabatter på blant annet hotell, drivstoff og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

Som medlem i Transport og Logistikkforbundet får du juridisk hjelp til konflikthåndtering og saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt. Dette kan være saker og spørsmål om for eksempel:
• oppsigelsesvern
• lovlighet av midlertidige ansettelser
• fortrinnsrett til ny tilsetting
• arbeidstid
• overtidsgodtgjørelse
• lønn
• yrkesskade
De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I tillegg til dette, har Transport og Logistikkforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt.
Som medlem i Transport og Logistikkforbundet er du sikret de beste betingelsene og den beste juridiske hjelpen i ditt arbeidsforhold.

Fortsatt i tvil om du bør organisere deg? Les videre:

Dette er vel viktig for deg?

 • Utdanning for alle
 • Rett til arbeidskontrakt
 • Begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse
 • Pensjonsordning
 • Arbeidstid, kjernetid, fleksitid, overtidsbetaling, avspasering og lønn når du er syk
 • Lunsjpause, betalt lunsj, lunsjsubsidiering, overtidsmat, kost, losji og diett
 • Ferie og feriepenger
 • Yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og andre forsikringsordninger
 • Likestilling
 • Fødsels- og foreldrepermisjon for både mor og far
 • Medbestemmelsesrett for endringer av din jobbhverdag
 • HMS-regler gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen

Tidene forandres. Du må ikke nødvendigvis tenke på oss som en fagforening. Tenk på oss som en partner som gir service og trygghet gjennom hele arbeidslivet.

Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Ikke vær en gratispassasjer, bli heller med og styrk laget. Få et større nettverk og bli med på å utvikle bransjen i riktig retning.