Se våre medlemsfordeler

Hvorfor bli medlem?

Transport og Logistikkforbundet er Norges eneste forbund som kun organiserer innenfor godstransport og turbuss. Dette fordi disse to næringene er utsatt for de samme utfordringene med utenlandsk konkurranse. Vi er store nok til å være med å påvirke samfunnsutviklingen, og sterke nok til å ivareta medlemmene på en god og forsvarlig måte.

Vi kjemper for lønna di
Transport og Logistikkforbundet kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi få gjennomslag, er det viktig at vi er mange. Slik sikrer vi rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.
Sammen står vi sterkere enn hver for oss! Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for sakene våre. Den dagen du bestemmer deg for å fagorganisere deg, tar du en riktig og viktig beslutning.
Transport og Logistikkforbundet er Norges eneste forbund som kun organiserer innenfor godstransport og turbuss. Vi er store nok til å være med å påvirke samfunnsutviklingen, og sterke nok til å ivareta medlemmene på en god og forsvarlig måte.
Organisasjonsretten og forhandlingsretten er noen av de mest grunnleggende rettighetene vi har. Skal disse rettighetene være noe verdt, må arbeidstakerne stå sammen og vise samhold.

Transport og Logistikkforbundet har dyktige og godt skolerte tillitsvalgte i hele landet. Når du trenger det, kan du få hjelp av dine tillitsvalgte. De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte.
Hvis du vil sjekke ut rettighetene dine i en spesiell sak, kan du spørre de tillitsvalgte. De har også forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger.
I tillegg til dette, har Transport og Logistikkforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt.

Transport og Logistikkforbundet har som mål å gi faglig tilbud til alle våre medlemmer og har i tillegg etablert faggrupper og nettverk som jobber for å bedre rammebetingelsene for nettopp ditt yrke .
Målene for vårt yrkesfaglige arbeid:
• tilby yrkesfaglige kurs
• bedre utdanningstilbud og etter- og videreutdanning, og jobbe for å anerkjenne realkompetanse. Jobber for fagkurs og kompetansestiger.
• bidra til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i yrket
• se konsekvenser av brutalisering av arbeidsmiljøet
• bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog

Rabattavtale Norge er fordelsprogrammet for de som er organisert i Transport og Logistikkforbundet. Forbundet har forhandlet gunstige og trygge avtaler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn. Andre fordeler er tilbud som du kan benytte hvis du vil. Du kan få tilbud på bank og forsikringstjenester, rabatter på blant annet hotell, drivstoff og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

Som medlem i Transport og Logistikkforbundet får du juridisk hjelp til konflikthåndtering og saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt. Dette kan være saker og spørsmål om for eksempel:
• oppsigelsesvern
• lovlighet av midlertidige ansettelser
• fortrinnsrett til ny tilsetting
• arbeidstid
• overtidsgodtgjørelse
• lønn
• yrkesskade
De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I tillegg til dette, har Transport og Logistikkforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt.
Som medlem i Transport og Logistikkforbundet er du sikret de beste betingelsene og den beste juridiske hjelpen i ditt arbeidsforhold.

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.