Som du vet, er alle like for loven. Men den dagen du trenger å beskytte dine rettigheter, kan det virke annerledes. Ofte avgjør lommeboka hvem som kan gå til advokat – og hvem som ikke har den muligheten.

For å gi alle som er medlem av TLF juridisk hjelp av høy kvalitet, har vi valgt å samarbeide med advokatene i Norman-Co. Med advokatforsikring som medlemsfordel slipper du å tenke på advokatregningen – i det hele tatt!

Din advokat hjelper deg med privatlivets juridiske spørsmål – både med å forebygge problemer, og løse de som oppstår. Du betaler ingen timepris, bare en rimelig, månedlig medlemskontingent.

 

Oddvar Lindbekk advokat (H)/ partner

Kjetil Sandnes advokat/partner

I snart fire år har vi samarbeidet med TLF.

Våre advokater behandler saker knyttet både til arbeidsforhold og den privatrettslige ordningen for TLFs medlemmer.

Samarbeidet er veldig godt og vi behandler stadig flere saker etter som medlemsmassen til TLF øker.

Basert på våre erfaringer med TLF har vi ingen problemer med å anbefale TLF som et godt alternativ for deg som ønsker å organisere deg.