Som du vet, er alle like for loven. Men den dagen du trenger å beskytte dine rettigheter, kan det virke annerledes. Ofte avgjør lommeboka hvem som kan gå til advokat – og hvem som ikke har den muligheten.

For å gi alle som er medlem av TLF juridisk hjelp av høy kvalitet, har vi valgt å samarbeide med advokatene i Norman-Co. Med advokatforsikring som medlemsfordel slipper du å tenke på advokatregningen – i det hele tatt!

Din advokat hjelper deg med privatlivets juridiske spørsmål – både med å forebygge problemer, og løse de som oppstår. Du betaler ingen timepris, bare en rimelig, månedlig medlemskontingent.

 

Oddvar Lindbekk advokat (H)/ partner
Kjetil Sandnes advokat/partner

I snart fem år har vi samarbeidet med TLF.

Våre advokater behandler saker knyttet både til arbeidsforhold og den privatrettslige ordningen for TLFs medlemmer.

Samarbeidet er veldig godt og vi behandler stadig flere saker etter som medlemsmassen til TLF øker.

Basert på våre erfaringer med TLF har vi ingen problemer med å anbefale TLF som et godt alternativ for deg som ønsker å organisere deg.

Best dekning

Flere konkurrerende forbund har innført privatjuridisk bistand, men unntakene i deres ordninger kan være til dels mange.
Transport & Logistikkforbundet er opptatt av at ordningen skal dekke alle områder våre medlemmer har behov for. Vi ønsker ikke en situasjon der medlemmene tar kontakt for hjelp, og så får beskjed om at problemstillingen er ”utenfor dekning”.

Gjelder i praksis alle rettsområder

Denne ordningen gjelder derfor for alle rettsområder for kontingentbetalende medlemmer, unntatt oppdrag som forsvarer i straffesaker, temaer relatert til næringsvirksomhet og saker etter utlendingsloven (asylbehandling mv.) Oppdrag som offentlig oppnevnt forsvarer følger et eget offentlig regelverk og medlemmer vil få dekket slik bistand gjennom det.

 

Advokathjelp

Vi er tilknyttet dyktige advokater og jurister som bistår medlemmene når vanskelige forhold oppstår på jobben, og gir hjelp og veiledning i alt rundt ditt ansettelsesforhold.

Medlemsfordeler

Som medlem i Transport og Logistikkforbundet får du tilgang til gratis juridisk, faglig og økonomisk rådgivning.

 

 

Medlemskontingenten for yrkesaktive er pr januar 2022
på 400 kr/mnd fast.

Viktig å merke seg:
Inkludert i kontingenten er privatrettslig bistand på inntil 15 timer hvert år, med tilsvarende eller bedre betingelser enn ‘Help forsikring’ som benyttes av LO.

Gjør som stadig flere yrkessjåfører. Bli en del av landets eneste fagforening av og for yrkessjåfører.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2020 kan du trekke fra hele beløpet i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem du også