Berging

BILBERGERE

Det er fantastisk å se arbeidet våre bilbergere gjør for å holde transportårene på Norges fjelloverganger åpne.

Å håndtere tungtransport på norske vinterveier er utfordrende i seg selv, og uten opprydning blokkeres hovedfartsårer raskt. Heldigvis finnes det mennesker som er parate til å berge, uansett vær – og de gjør et glimrende stykke arbeid.

Vi kan ikke ha det slik at døgnberedskapen langs vegene våre skal være avhengig av godvilje fra bilbergere som forventes å utføre gratisberedskap på vegne av forsikringsselskapene og samfunnet for øvrig. Arbeidsmiljøloven skal gjelde for alle. Det blir også helt galt at prisene dikteres ned, og ikke følger den generelle prisutviklingen i samfunnet – utstyret for bilbergerne blir ikke billigere og personalkostnadene likeså.

TRAFIKKBETJENT LEDEBIL

Trafikkdirigering er en ansvarsfull oppgave som krever full oppmerksomhet.

Høy konsentrasjon og fokus på sikkerhet er høyt siden arbeidet er et arbeid som krever at man hele tiden har full konsentrasjon og fokus på oppgaven.

Du skal fokusere på å utvikle din kompetanse og utføre din jobb, og vi skal kontinuerlig utvikle og spesialisere oss på vår – nemlig å bistå deg som arbeidstaker.
Vi hverken tror eller forventer at du skal bruke tid på det vi kan best.

Hei! Har du vurdert å forsikre jobben din?

På jobben er du store deler av ditt liv. Lønna du tjener gir deg mulighet for materiell velstand. Jobben gir trygghet i hverdagen samtidig som den gir sosial tilhørighet. Desto viktigere blir det å sikre seg selv i arbeidslivet.