Det er hyggelig å kunne ønske Bergen Bulktransport AS velkommen som ny tariffbedrift i TLF. Daglig leder i Bergen Bulktransport AS, Anders Svindland er også positiv til avtalen.

Vi er fornøyd med at vårt engasjement og budskap har nådd frem, ikke bare til Bergen Bulktransport, men også til mange andre transportselskaper. Vi tar nemlig konsekvensen av at uten bileierne har vi ingen transportarbeidsplasser!

”Det dreier seg om en levedyktig og langsiktig symbiose, mellom sjåfører og transportselskaper”.

Tillitsvalgt Roger Christensen med merket på plass

Helt fra starten har samarbeidsklimaet rundt forhandlingene vært godt og Svindland trekker fram som positivt at TLF har evnet å se hele bedriften og at ingen har følt seg overkjørt.

For oss i TLF er det viktig at tariffavtalen er ønsket på begge sider av bordet. Da blir en tariffavtale en ressurs for bedriften.

Derfor presser ikke TLF avtaler på firma som ikke ønsker tariffavtale. Vi ønsker rett og slett ikke å rive ned bedrifter.

Anders Svindland mener at tariffavtaler er veien å gå hvis like vilkår i bransjen er viktig.

Derfor er det fint å få på plass tariffavtalen nå og kunne være med å gå foran i kampen for flere.

 

Gunnar Nordvik og Anders Svindland

 

I Bergen Bulktransport AS synes vi TLFs TT- merking er et flott tilbud.

Med merkingen signaliserer vi at vi er en tariffbedrift, noe som stadig blir viktigere for kundene våre.

Trygg transport: www.velgtransport.no

Som et ledd i arbeidet med å gi transportbransjen mer ordnede forhold, har TLF lansert nettstedet velgtransport.no som skal gi transportkjøpere informasjon om hvilke aktører som driver seriøst.

 

 

 

Som tariffbedrift signaliserer selskapet ovenfor transportkjøperne at de et trygt valg når transport skal bestilles.

 

En ny tariffavtale blir nesten som en bursdag og det må feires.

I TLF takker vi for tilliten og ser fram mot et godt og konstruktivt samarbeid med Bergen Bulktransport AS.

 

 

Vår konklusjon: Vi erkjenner at mange er redde for å organisere seg, og at det finnes mange historier om kyniske arbeidsgivere som ikke ønsker tariffavtale m.m., men det er ikke nødvendigvis alltid slik. Mange arbeidsgivere ser fordelen av godt samarbeide, og ser at det kan være en fordel for bedriften.

 

 

 

Så vårt beste råd er:

Meld dere inn, engasjer dere,

kjenn deres rettigheter, og inngå positivt samarbeid med ledelsen. Så kan store ting skje 😉

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.