Vi hører stadig oftere om utenlandske sjåfører i norske lastebiler. Hvordan rekrutteres de og hvordan lønnes de? Hvilke rettigheter har de?

Spørsmålene er mange rundt dette fenomenet. Vi hører om lav lønn, om sykmeldte som skiftes ut med friske arbeidere, vi hører om at man må gå uten lønn mellom oppdragene. Det fortelles at mer enn halvparten av arbeidsfolkene som tilbys norske transportører er utenlandske.

bemanningsbyrå i transportbransjenVi gikk gjennom ledige sjåførstillinger på Finn.no 22.01 2018 og denne dagen var det 271 ledige sjåførjobber. 259 av disse var tilbudt via bemanningsbyrå.
I TLF vet vi ikke så mye om det som foregår i bemanningsbransjen fordi det ikke har vært særlig fokus på dette temaet. Kanskje er alt bare velstand. Men i TLF er vi skeptisk.

 

 

Jobber du i, eller har du jobbet i et bemanningsbyrå som sjåfør vil vi gjerne høre fra deg. Hvilke firma bruker disse bemanningsbyråene? Kan det være de store tariffbedriftene eller er det småbedriftene?

I TLF ønsker vi å få oversikt over denne delen av bransjen. Alle opplysninger er av interesse.

Kontakt oss gjerne på tlf 46 91 63 10 eller send oss en epost til post@godsbil.no

Alle henvendelser behandles anonymt, og vi har taushetsplikt.

 

Du står ikke alene

Dette er et viktig argument for å være fagorganisert. Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament. Overfor en vanskelig arbeidsgiver har du små muligheter til å klare deg alene. Med dine kolleger som støtte skapes det mer jevnbyrdighet i forholdet til arbeidsgiveren.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.