Er det åpenlyst transportfusk vi er vitne til ved Kampenes? For fem- seks uker siden var vi på samme stedet og dokumenterte over tid hva som foregår. Utenlandske vogntog ankommer på natten og bytter tomme traller med fulle som er omlastet fra innkomne utenlandske vogntog.

åpenlyst transportfuskTLF har fulgt med på denne virksomheten i en periode nå, og mønsteret er det samme.

Hver dag går det ut fire eller fem trailerlass fra denne plassen.

Flere bileiere vi har vært i kontakt med har også fulgt med på det som foregår her. Man har tilkalt både Politi og Statens Vegvesen, men lite eller ingenting skjer.

TLF har også vært i kontakt med Statens Vegvesen om våre observasjoner, men de har ikke hatt anledning til å rykke ut på vår forespørsel.

Hvis det er riktig som vi tidligere har antydet at en internasjonal transport blir til fire på denne plassen er det grove brudd på regelverket. Hvis det skulle vise seg å være kabotasjeturer vi har med å gjøre har dette ingenting med tilfeldige turer å gjøre.

«Terminaldriften» ved Kampenes har foregått over en lengre periode. Naboer og transportører i området mistenker at ikke alt foregår etter boka  rundt denne virksomheten.

TLF er ikke Politi og det er begrenset hvilke tiltak vi kan gjøre etterforskingsmessig før vi selv beveger oss ut i grenseland i forhold til hva som er legitimt for oss å begi oss inn på.

Derfor har vi i dag oversendt våre opplysninger, våre teorier og billedmateriell til Krimenheten for transportsaker hvor vi forlanger en redegjørelse på om virksomheten ved Kampenes er lovlig og en henvisning til regelverket som eventuelt legitimerer denne typen terminaldrift i Norge med utenlandske kjøretøy.

 

Skulle det vise seg at virksomheten er på kant med loven forlanger vi den stoppet.

 

Bli medlem du også

 

TLF gir norske lastebilsjåfører en tydelig stemme i transportdebatten.