Anarki på landeveien.

Definisjonen på anarki er fravær av et styre, fravær av politisk autoritet og/eller sosialt hierarki, samt politisk uorden og forvirring.

Dette beskriver ganske presist de rådende forhold på Norske landeveier.

Overordnet myndighet.

Det er ingen offentlig myndighet som i dag har et overordnet og samordnet ansvar for godstransporten som foregår på landeveien. Delansvar er fordelt på en rekke etater, som Skattedirektoratet, Politiet, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen som har såkalt begrenset politimyndighet, først og fremst med henblikk på kontrollvirksomhet. Det er imidlertid en rekke argumenter for at kontrollørene ikke har de verktøyene de trenger.

 

 

Obligatorisk transportregister med strekkode.

 

Gjennomføring av et obligatorisk transportregister er en forutsetning for å få godstrafikken inn i mer ordnede former, både når det gjelder forvaltning, regulering av, og kontroll med denne trafikken.

Det er naivt å sitte med hendene i fanget å se på at andelen utenlandsk transport eskalerer og at den Norske reduseres når vi samtidig erkjenner at ingen har noen som helst kontroll med dette.

 

Transportpoliti.

Det mangler ikke på lover og regler som regulerer adferden og konkurransen på veien, men det hjelper lite når et stadig økende antall aktører både i Norge og i Øst-Europa ikke har de nødvendige kunnskaper eller gir fullstendig blaffen i lover og regler fordi det er større sjanser for å vinne storgevinsten i Lotto enn å bli avslørt og dømt for ulovlige forhold i Norge.

 

 

Hva nå?

Løsningen for norsk transport er et kontrollregime med skikkelig verktøy i verktøykassen og inngående bransjekunnskap. TLF støtter NLF i kravet om et eget transportpoliti forutsatt at det bygger på den kompetansen som allerede ligger i Statens vegvesens utekontroll.

Den andre viktige faktoren er norsk transportbransje selv. Får vi på plass gode spilleregler som fremtvinger like konkurransevilkår er vi et stykke på vei. Så må vi være fremoverlent. Om vi er smart benytter norske transportører seg av hverandre.
Om vi reduserer transportleddene blir det mer på bunnlinjen i bedriftene og vi håper NLF tar tak i dette, fordi det vil ha en enorm effekt og med sine 4000 medlemsbedrifter sitter NLF på det sterkeste kortet for samhold i bransjen.

I TLF synes vi det er trist at man ikke klarer å skape sterkere transportpolitiske visjoner enn Autopassbrikkene som aldri vil løse noe for bransjens fremtid.

 

Vårt svar i TLF er ORGANISERING. Vi må KREVE respekten, vi må VINNE den, og sannsynligvis også SLOSS for den

TLF er et forbund som tør å tenke nytt og som kjenner bransjen. Din beste investering i 2018 er et medlemskap i TLF.

Bli medlem