Nyttige linker

Som yrkessjåfør transporterer du varer lokalt, nasjonalt og internasjonalt og du har ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Som yrkessjåfører må du håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold og samtidig holde deg oppdatert på et stadig skiftende regelverk.

Her har vi samlet en del lenker som kan være av interesse.