Sikre tall i transportbransjen er ingen selvfølge. Derfor ville vi i TLF skaffe oss våre egne tall. Vi fylte TLF bussen med mat og drikke og stilte oss opp på Svinesund. Nå har vi snart vært her i 72 timer og informasjonen vi tilegner oss er spennende. Vi teller ikke bare antall tunge kjøretøy. Vi ser på transportkategorier og mye mer.


Først kontaktet vi Tollvesenet og fortalte om prosjektet vårt, og de anviste plass bed god oversikt hvor vi kunne stå.

Vi som er om bord i bussen har gått skift for å kunne registrere hvert eneste kjøretøy.
Samtidig har vi dannet oss et godt bilde over hvordan Tollvesenet og Statens Vegvesen jobber.

Vi fikk også besøk av TIA Norge som stilte bussen sin til rådighet en liten periode slik at vi fikk tømme spillvann og fylle vann til toalett og dusj uten å avbryte tellingen.

 

svinesund

 

Om ikke lenge legger vi ut tallenes klare tale. Tall som viser at det er en svært lav andel norske vogntog som passerer Svinesund.

Vi ser også at det ikke er Kreiss, Vlantana eller Girteka som dominerer på grensen. De er selvsagt representert, men ikke i store antall. Det vi derimot ser tydelig er en flodbølge av kapellbiler, eller gardintraller. Når debatten hele tiden handler om Kreiss, Girteka og Vlantana går en mye mer omfattende kategori under radaren og de får holde på i fred og ro. Dette bør være en tankevekker.

Enda mer urovekkende blir det når vi registrerer at det store flertallet gardintraller som kommer over grensen er tomme eller nesten tomme. Hvorfor? Er det for å søke lykken i det norske spotmarkedet. Vi tror det. Dette handler i alle fall ikke om rasjonell transport. Myndighetene tar ofte til orde for at de vil redusere antallet vogntog på veiene. Vet politikerne våre at flere hundre vogntog hver eneste dag kommer unødvendig over grensen? Mistankene våre, for vi får jo ikke sett hva man har i gardintrallene, underbygges av både tollvesenet og Statens Vegvesen. Et urovekkende høyt antall utenlandske vogntog ruller mer eller mindre tom inn i Norge.

En annen artig sak er et knippe modulvogntog som kom inn over grensen sent lørdags natten.
Vi talte 8 «halve modulsett». Det er etter våre begreper slik at den internasjonale transporten som registreres på grensen er den transporten som har tillatelse til å operere i Norge. Det er ikke lov å henge den siste hengeren på i Norge. I alle fall ikke så langt vi har kunnet bringe på det rene.

Lettvekterne kommer også i blått.

Vi teller også en del utenlandske trekkvogner inn i Norge. Hva sier regelverket om lovligheten av å kople en tralle på i Norge? Vi finner ingen åpninger i lovverket som tillater denne formen for internasjonal transport.

Vi teller mellom 50 og 70 langtransportbiler med tillatt totalvekt under 3500 kg. De kjører mye bildeler og med en marsjfart på 125 km/t På motorvei og ingen kjøre og hviletid leverer man raskere enn et hvert vogntog. Men hvordan har sjåførene det? Det er det ingen som bryr seg om.

Vi var forberedt på kjedelige dager med døgnkontinuerlig telling. Slik ble det ikke. Vi har lært mye på disse 72 timene og inntrykkene vi har om en bransje uten styring ble forsterket under denne økten.
Tallene fra tellingen inngår i to omfattende rapporter om tilstandene i bransjen og hvorfor det har blitt slik.

Det må ryddes i transport-Norge og det er ingen liten jobb.

Men vi undres: De som har hevet kontingentpenger av norske sjåfører og bileiere. Hvor har de vært de siste 10 årene?

 

Det kommer mye spennende fra TLF utover høsten. Følg med på sidene våre.

Ønsker du å bli medlem i TLF ordner du det enkelt på www.godsbil.no Vi jobber hver eneste dag for en fremtid for norske sjåfører ansatt av bileiere med gode rammevilkår.

Bli en del av TLF du også og støtt oss i kampen for næringen vår.

Bli medlem du også

Det har aldri vært viktigere å organisere seg enn det er nå!