Torsdag 5 november var TLF invitert ut til Ågotnes for å møte Geir Ekren som er daglig leder i Sotra Kran AS, en bedrift med 26 ansatte. Bedriften har 20 vogntog som hovedsakelig går i nærtransport.

 

Rammer norske bileiere økonomisk.

Det er en oppgitt Geir Ekren som møter oss på Ågotnes.

De nye kravene NLFs Geir A. Mo og tidligere Samferdselsminister Jon Georg Dale gikk i spissen for å få innført, koster bedriften et millionbeløp.

Ekstra tungt blir det å ta tapet, når dekkene han «brenner inne med» er helt identisk med dekkene han bruker, nemlig Bridgestone 729.

–  Vi har omtrent 150 vinterdekk som ikke kan brukes. Drøyt 50 dekk er helt nye. De resterende har 80% eller mer igjen av dekkmønsteret.
I tillegg har vi 24 omtrent nye dekk uten M+S som vi har brukt på spesialhengere på disp fordi M+S ikke leverte dekk i denne dimensjonen.

Nå leveres disse dimensjonene i M+S og 24 nye dekk må anskaffes for å erstatte nesten nye dekk som vi har hatt god erfaring med sier Geir Ekren.

Bridgestone 729 dekket til venstre er et lovlig vinterdekk,

Bridgestone 729 dekket til høyre er ulovlig.

 

 

Geir Ekren tenker at det er bra med krav om ordentlige dekk, Og hvis de nye dekk kravene hadde medført at dekkene som kreves er bedre enn de gamle dekkene, ville man i alle fall kunnet forstå poenget.

Slik det er nå må vi velge bort dekk som er veldig mye bedre egnet for vinterkjøring enn minstekravene i 3pmsf serien.

I TLF er vi ikke motstandere av nye krav som sådan.

Men å innføre nye krav slik NLF har stått i spissen for, uten at det finnes belegg for at 3pmsf dekkene er bedre enn M+S dekkene blir bare tullete, og det rammer de norske bileierne som NLF skal jobbe for økonomisk.

TLF har advart mot innføringen av dagens krav fordi 3pmsf ikke holder mål kvalitetsmessig.. Vi har argumentert i en rekke reportasjer på egen plattform, i fagmedia og i høringer. Vi har hele tiden hatt massiv støtte fra bransjens fagmiljø.

 

 

Det er på bakgrunn av informasjonen fagmiljøene har gitt oss, vi har agert. NLF var aldri interessert å diskutere saken med TLF. De eneste signalene vi har fått fra NLF i denne saken er at TLF er useriøs og negativ. Vi snakker ikke med dem…

Det skulle de gjort. Da hadde man kanskje unngått denne skandalen.

Sitat Geir A. Mo:
«Det er derfor bare en måte å garantere at dekkene på vogntog oppfyller kravene til vinterbruk. Det er å utelukkende kreve 3PMSF-merking. Alt annet er å leke med livene til trafikanter som deler vegen med disse vogntogene, sier NLF-direktøren».

Dette godkjente 3pmsf vinterdekket fra Bridgestone står i sterk kontrast til Bridgestone 729, dekkene Geir Ekren ikke kan bruke.

For Geir Ekren og Sotra Kran AS og helt sikkert for mange andre bileiere har de nye kravene ført til ekstrakostnader uten noen som helst form for gevinst.

NLF har et stort ansvar for at disse nye kravene er innført.

De har til og med gjort det til et poeng at Norge er det aller første landet i Europa som innfører krav til 3pmsf.

I denne saken bør NLF innrømme feil og de bør starte arbeidet med å sørge for at Geir Ekren og alle andre bileiere som sitter på gode vinterdekk som langt overstiger minstekravene til 3pmsf, får bruke disse dekkene.

 

Alt annet er uholdbart.

 

Ønsker du som oss, å beholde trygge Norske arbeidsplasser i transportbransjen.

Bli medlem du også

Å være organisert er å være med på fellesskapet og bidra! Derfor er TLF et godt valg når du skal organisere deg.