Forbundslederen i Yrkestrafikkforbundet (YTF) forteller at mye av det som påvirker vår arbeidsdag og våre arbeidsforhold i større grad vedtas i Brussel enn på Stortinget og i Regjeringen. Derfor mener forbundslederen, Jim Klungnes at økt internasjonalt samarbeid er nødvendig.
Han trekker frem ETF -samarbeidet som YTF er en del av og EUs mobilitetspakker. Etter at man hadde forhandlet i over ett år rykket man nylig i praksis tilbake til start. Dermed ligger alt til rette for at det skal gå enda mere tid. Tid den norske transportbransjen ikke har.

Les saken her

 

Det er spenstig når YTF hevder at Brussel har større innflytelse på arbeidslivspolitikken i landet vårt enn vår egen Regjering og Storting.

Men vi faller av når man etter å ha dradd denne konklusjonen insisterer på økt internasjonalt samarbeid.

La oss først minne om at Norge IKKE er et EU land. Det er ingenting som tyder på at vi blir et EU land heller. Derfor er det helt avgjørende at vi jobber aktivt opp mot våre egne myndigheter og sørger for at vårt eget lovverk tilpasses «trusselen» fra EU.

YTF kjempet fram allmenngjort minstelønn for transport i Norge. Dette er et regelverk som er vedtatt og ligger der, men som mange hevder er vanskelig å kontrollere.

 

 

 

Sannheten er at det kun skal små tiltak til for å kunne få oversikt og kontroll på den internasjonale transporten i Norge.
Kabotasje og kombinerte transporter er omfattet av dette regelverket. Det betyr at vi kunne eliminert den sosiale dumpingen i disse kategoriene om vi bare tar i bruk regelverket som ligger der. Da må vi henvende oss til Storting og Regjering. Dette får vi ikke gjort noe med i Brussel.

YTF er kanskje stolt over at de er medlem i ETF, Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen. ETF ble etablert i 1999. ETF representerer over 5 millioner medlemmer fra mer enn 230 fagforbund i 42 land med hovedkontor i Brussel.

Man kan jo undre seg over hvordan det er mulig at transportbransjen i hele Vest-Europa rives i stykker når vi har en så stor og sterk organisasjon som ETF og støtte oss til.

De har altså holdt det gående i snart 20 år, og om man ser ut vinduet på den internasjonale transporten og dens utvikling ser det ut til at man vil trenge minst 20 år til for å rydde opp.

Kanskje burde YTF heller konsentrere seg om det vi kan gjøre noe med her i landet. For det ligger store muligheter i vårt eget regelverk.

 

At YTF verdsetter nytenking er veldig fint. TLF er en organisasjon som er bygget opp på nytenking. Vår største utfordring er fagbevegelsen representert ved LO og YS som jobber mot oss nettopp fordi vi tenker nytt.

Tror YTF virkelig at et par fagforeningstopper fra Norge vil kunne gjøre en forskjell i ETF som består av 230 fagforbund fra 42 forskjellige land. I TLF mistenker vi at flotte møter i viktige Brussel kan være en opplevelse isolert sett, men slik vi ser det er det oppskriften på «ting tar tid» Fryktelig lang tid.

TLF har ved flere anledninger søkt om samarbeid med YTF i saker hvor vi burde ha felles interesser uten en gang å få svar. Kanskje YTF burde vurdere å samarbeide med norske organisasjoner.

I TLF kan vi ikke love fine hoteller, flyreiser og pubkvelder i Brussel, men vi kan love en busstur. Ja vi kan til og med love en guidet busstur i den norske transportbransjens gråsoner. Vi kan ta en middag på en god veikro og legge planer og strategier for hvordan vi skal få de norske politikerne med på et transportregister som gir oss oversikt over den internasjonale transporten i Norge.

 

Vi kan fortelle hvilke ressurser et slikt register vil være for kontrollmyndighetene og vi kan bevisstgjøre stortingspolitikerne all styrken som ligger i påseplikten som følger i kjølevannet av allmenngjøringen YTF kjempet fram.
Skulle det bli tid på slutten av dagen kunne vi drøftet mulighetene for reguleringer knyttet til tredjelandskjøringen også.
Bonusen, kjære YTF er at TLF’s transportregister også vil kunne gi oss oversikt over kabotasjen i turbussbransjen og det ville vært en gulrot å ta med seg.

I TLF skal vi ikke undervurdere nytten av et internasjonalt samarbeid i enkeltsaker, men det store trykket må vi sette mot politikerne våre i vårt eget Storting og Regjering.

Transportbransjen i Norge har ikke tid til å vente på et internasjonalt luftslott skapt av dinosauren ETF.
Vi må ha handling NÅ! Det fikser vi raskest i vårt eget land.

Særlig hvis vi klarer å sette saken foran egen posisjonering og om vi klarer å se at det renkespillet vi driver i dag bare setter saken vår i skyggen.

Når saken blir viktigere enn markeringsbehovet kan det hende fagbevegelsen begynner å rekruttere igjen også.

 

Som medlem støtter du opp om kampen for arbeidsplassene våre og en næring vi er glad i.

Bli medlem du også