Når vi nå kaster et blikk tilbake på året som gikk, vet vi at det gikk bra. Ja det gikk til og med bedre enn forventet, og det er et langt sterkere TLF som tar fatt på 2020.

 

Handlingsplan, rekrutteringStrategisk plan for oppstarten er fulgt og 2019 var året vi måtte kunne stå på egne bein. Mye skulle stå og falle på det vi fikk til dette året og grundig arbeid har vært den røde tråden som har ledet oss fremover.

Inn i det nye året tar vi med oss nye tariffavtaler som skal sluttforhandles og vi konstaterer en kraftig økning i saksbehandling i saker hvor medlemmene våre har fått problemer. De vanligste sakene handler om lønn, feriepenger og oppsigelsessaker, men vi har også hatt en kraftig økning i saker knyttet til førerkortbeslag.

 

 

Takket være de dyktige advokatene hos vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Norman & co, har vi klart å få noen førerkort tilbake og i andre saker har vi klart å redusere beslagstiden.

Dessverre har vi også saker hvor vi ikke har klart å hjelpe. Saker som er å betrakte som overgrep mot en yrkesgruppe etter vårt syn.

Vi har også vunnet frem i saker knyttet til usaklig oppsigelse og i saker knyttet til manglende lønnsutbetalinger. Heldigvis løses de aller fleste sakene seg før de havner på advokatenes bord, og tilbakemeldingene fra medlemmene så langt er at de er fornøyde med hjelpen de får av TLF.

 

Ett av målene for 2020 er at vi skal klare å få ansatt en ny saksbehandler. Det vil vi klare hvis vi gjør et like bra 2020 som vi gjorde 2019. Et litt kjedelig paradoks er at hvis alle medlemmene hadde betalt kontingenten sin, ville den nye saksbehandleren allerede vært på plass. Utestående kontingent hadde dekket en full stilling.

Transport og politikk

Les saken her

Transportpolitisk ble dessverre 2019 et år uten den store fremgangen. Samferdselsministeren hadde med støtte fra bransjens organisasjoner staket ut kursen helt i starten av 2019. Løsningene skulle ligge i nye og strengere dekkrav, vinterkompetanse og høyere bøtesatser.

TLF tok kraftig til orde for at disse tiltakene var feil medisin, men vi ble møtt med vrede.

Siden man hadde løsningen ble det ikke gjort noe særlig av transportpolitisk viktighet våren og sommeren 2019.

 

Så kom vinteren og vi fikk svaret. TLF hadde rett. Ministerens tiltak som var massivt støttet av bransjens organisasjoner feilet. Det skulle ikke mye snø og is til før man kunne konstatere at utfordringene på norske veier var akkurat som året før og året før der og året før der ….

Les mer her

2019 «avsløringenes år»
For første gang i Norge ble det avslørt en ulovlig terminal drevet av østeuropeiske transportører på Kampenes. Over en relativt lang tid hadde blant annet bileiere i Østfold varslet om forholdene uten at noen hadde tatt tak i saken. TLF gikk inn i saken og i to omganger samlet vi inn dokumentasjon i form av film og bilder samt loggføring.

Dette førte til at Statens Vegvesen sin krimenhet kunne gå til aksjon sammen med flere andre etater. Ulovlighetene ble avslørt og terminalen ble stengt ned.

 

Hvordan det gikk siden vet vi ikke. Ble det opprettet en straffesak og vil de skyldige bli straffet? Ja det vil kanskje 2020 gi oss svaret på.

 

året som gikk
Les saken her

Vi kommer heller ikke utenom Vlantana Norge saken, som har fått enorm oppmerksomhet vinteren 2019.

TLF varslet Arbeidstilsynet om misforholdet mellom lønn og omsetning allerede i august 2017. To år senere skulle altså «bomben» komme.
Selv om «alle» visste at noe var galt i Vlantana Norge i mange år, var det fint at man endelig fikk snøballen til å rulle vinteren 2019.

2020 vil vise oss hvordan de ansvarlige straffes.
I TLF stiller vi oss undrende til hvordan Vlantana Norge saken er håndtert. Dette kommer vi tilbake til i egen reportasje.

 

nævra avsløring
Les mer.

TLF kunne avsløre at Girteka også driver omfattende transportfusk. Vi hadde med oss Arne Nævra fra Stortingets Transport og kommunikasjonskomite når dokumentasjonen som tydelig avslørte jukset ble lagt frem.

Denne saken fikk liten eller ingen oppmerksomhet blant bransjens organisasjoner. Saken ble selvsagt meldt til Statens Vegvesen sin krimseksjon, men de har ikke hatt kapasitet til å se på saken enda. Kanskje vil 2020 gi oss nye svar om Girteka’s transportfusk.

 

 

 

Turbuss på slavelønn

Spiskammers

2019 skulle bli det året TLF kikket turbussbransjen nærmere i kortene. Vi reiste til turistmagneten Bergen og fjordene midt i høysesongen og kunne raskt slå fast at utenlandske turbussjåfører også bor i månedsvis i bussene sine, for eksempel under en bro i Flåm.

Luftmadrassen i midtgangen mellom seteradene fungerer som soverom og vi ble vitner til busser som hadde med seg proviant for flere måneder i «felt» Etter at vi hadde laget reportasje om den sosiale dumpingen i turbussbransjen ble vi invitert til NHO Transport. Der hadde vi et hyggelig møte hvor vi delte våre erfaringer.

Selv om særlig ledelsen i bransjens organisasjoner liker å holde TLF på minst en armlengdes avstand, er det gledelig å se at TLFs politikk implementeres i disse organisasjonenes arbeid.

At de fleste nå skjønner at et transportregister må på plass er gledelig. Nå hevdes det jo fra flere hold at man startet arbeidet med dette i 2012. Vel … da er det vel snart på tide at noe skjer.
At vi også ser at problematikken rundt trallebytting og utenlandske aktører er kommet på dagsorden rundt omkring er viktig og bra.
Politikk handler om hva man kan gjøre sammen med andre. Blir man mange nok klarer man å gjøre forandringer. Skal man gjøre forandringer til det bedre må man tørre å ta debatten, man må tåle uenighet og man må tåle kritikk.

samfunnsansvarVi skal nemlig fortsette med å være TLF. Vi skal fortsette å være nysgjerrig og vi skal fortsette å stille spørsmål, også de ubehagelige.

Men aller viktigst er medlemmene våre. De skal alltid ha den beste oppfølgingen og den beste hjelpen.

For det er medlemmene som er TLF!   Godt Nytt År alle sammen.

 

 

Har DU vurdert å melde deg inn i TLF?

Kanskje er 2020 det året du skal organisere deg.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.