I dag melder NLF at den allmenngjorte minstelønnen for sjåfører er steget til 175,95.- kr pr. time. Dette er den samme timelønnen som partene ble enig om i tariffoppgjøret 2019.

Vi snakker her om en minstelønnssats, men faktum er at flere og flere sjåfører beveger seg ned mot minstelønnssatsen.

I det følgende skal vi styre utenom hvor vanskelig det er å klare seg på en så lav lønn samtidig som utgiftene våre bare øker. Det vi skal sette søkelys på er hvor skadelig en så lav minstelønn er for bransjen og vi skal se litt på hvordan minstelønnen og tariffavtalene blir fremforhandlet.  Les videre, kanskje blir du overrasket.

Problemet med den lave minstelønnen er selvsagt stort for dem som jobber med så lav lønn. Heldigvis har vi fortsatt seriøse norske transportbedrifter som betaler langt høyere lønn. For de sjåførene som tjener langt bedre enn minstelønnen er det lett å senke skuldrene og føle seg trygg. Gjør man det lurer man seg selv.

 

NLF sak i dag.

Problemet, hvis man ser litt lenger frem enn til sin egen nese, er at den seriøse sjefen som betaler godt må ut å konkurrere på pris på kjøreoppdragene sine. En litt mer useriøs aktør som velger å legge seg på minstelønnen vil kunne tilby sine tjenester billigere enn den seriøse. Resultatet er at stadig flere seriøse transportører må sette sjåførene sine ned i lønn. Timesatsen kan gå ned, tillegg forsvinner og man jobber på flat lønn også på kveld, natt og på helligdager. Dietten bakes inn i lønnen, ja kreativiteten er stor og man kan godt kritisere praksisen, men man blir i stor grad tvunget fordi minstelønnen er så mye lavere enn det en seriøs bileier ønsker å betale sjåførene sine.

 

 

 

I tarifforhandlingene jobber fagforeningene for at minstelønnen skal være så høy som mulig og bileiernes organisasjoner jobber for at minstelønnen skal være lavest mulig. Spørsmålene man må stille seg er disse:

Sju av ti utenlandske får ulovlig lav lønnSer ikke bileierorganisasjonene at en kunstig lav timelønn rammer de seriøse bileierne som betaler ordentlig? Ser man ikke at den lave minstelønnen er en gavepakke til de useriøse og de utenlandske som på ett eller annet tidspunkt må tvinges til å følge norske regler å betale norsk minstelønn på kabotasje og kombinerte transporter?

Så må man spørre seg om hvorfor ikke den delen av fagbevegelsen som tviholder på sitt monopol på landsdekkende tariffavtaler ikke spar på med mer køl i forhandlingene?

Opparbeidede faglige rettigheter er jo under en konstant trussel når minstelønnen er så lav at useriøse med loven i hånd kan utkonkurrere de seriøse aktørene i bransjen på dumpinglønn fremforhandlet i tarifforhandlingene.

 

 

Når det gjelder buss og lastebil, som forhandles sammen, koster det forbundene millionbeløp å drive med disse forhandlingene. Altså de såkalte landsomfattende tarifforhandlingene. Når resultatet man sier seg fornøyd med er 175,95.- kr pr time må man nesten spørre seg selv om hele ordningen er utdatert. Nå skal det sies at tarifforhandlingene fungerer veldig bra i mange bransjer, men der er tarifflønnen lik lønnen. Ikke en kunstig lav sats slik som vi ser i transportbransjen og i turbussbransjen.

 

TLF ønsker at tarifflønnen i transportbransjen skal opp mot det nivået seriøse transportbedrifter betaler. Alle som mener noe med like vilkår burde støtte dette. Dessverre ser vi at slik er det ikke.

Det er stor forskjell på festtaler og politikken man fører i praksis.

Bli med på laget du også. Det er bare sammen vi klarer å tvinge frem endringer.

Bli medlem du også

TLF er Fagforeningen som kan bransjen og som våger å ha egne meninger.