Norges eneste fagforening som utelukkende
fokuserer på godstransport og turbuss.
BLI MEDLEM KONTAKT OSS TRANSPORT &
LOGISTIKK

Nyheter

Bergen Bulktransport AS, ny TT -bedrift

16.10.2020 / by admin / 0 comments

Det er hyggelig å kunne ønske Bergen Bulktransport AS velkommen som ny tariffbedrift i TLF. Daglig leder i Bergen Bulktransport AS, Anders Svindland er også positiv til avtalen.

Hvorfor feiler Fair Transport?

13.10.2020 / by admin / 0 comments

Først er det viktig å understreke at tanken bak Fair Transport er god. NLF skal ikke kritiseres for ønsket om å utvikle en kvalitetsmerking som tydeliggjør de seriøse transportørene.

Fair Transport – Hva tenker dere nå?

10.10.2020 / by admin / 0 comments

Lotos Nordica er blitt en Fair Transportbedrift melder tungt.no og tankene våre går til hardtarbeidende seriøse norske bileiere. Hva føler de nå?

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Diett

En del av hverdagen

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe aktivt fra dag en med å få hevet dietten for sjåførene. Det blir stadig dyrere å leve på veien, og nye utgifter som avgiftsbelagte sanitære fasiliteter brer om seg og kostnaden for dette er ikke reflektert i dagens diettsatser.

Synliggjøring

Fokus på sosial dumping

Transport og Logistikkforbundet vil bruke store ressurser i arbeidet med og avdekke og synliggjøre ovenfor myndigheter og folk flest hva som foregår i norsk transportbransje.

Tariffavtaler

Skaper like vilkår

Transport og Logistikkforbundet vil Innføre tariffavtaler i transportnorge for å oppnå likest mulige vilkår og rammebetingelser for den norske transportbransjen. Tariffavtalen må moderniseres og lønns og arbeidstidsordningene må forenkles.

Samarbeid!

- er å jobbe sammen mot felles mål!

TLF ser hele bildet i transportbransjen. Vi ser det derfor som viktig å ha et konstruktivt samarbeid med bileiernes organisasjoner, SVV, Arbeidstilsyn og Politi.

Godsbransjeavtale

En avtale for fremtiden

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe for en godsbransjeavtale som i størst mulig grad sikrer de ansattes rettigheter ved bedriftsovertakelse. Vi ser alt for mange eksempler på at sjåførene blir oppsagt eller tilbys betydelig lavere lønn.

Politisk

Påvirkning

Aktivt påvirke samfedselspolitikken og næringspolitikken som føres i Norge. Konsekvenser for transportbedriftene og transportarbeidsplassene i landet vårt?

Kontaktskjema!

bli medlem

FORTSATT UORGANISERT?

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

TILBAKEMELDINGER

Samarbeidsparter – utvikles stadig

Alt om kjøre- og hviletid, fartskriver og styring
Norges beste rabattavtaler
Advokatbistand
Spar på forsikringer
Alt innen regnskap og data