Nyheter

En gledens dag?

18.02.2020 / by admin / 0 comments

I dag kom meldingen mange har ventet på. Vlantana Norge avvikler sin virksomhet, Løyvene er inndratt, mange kunder har forsvunnet og man har fått en innføring i hva det egentlig koster å drive med transport i Norge. Dermed har man…

vlantana

Har Vlantana fått en arvtager?

7.02.2020 / by admin / 0 comments

Denne sesongens store snakkis har uten tvil vært avsløringene rundt Vlantana og spekulasjoner om hvem som ville overta kjøringen etter at store kunder som Asko, Schenker, Postnord og Mowi i tur og orden sa opp kontraktene med selskapet.

Det kan vi ikke kommentere

1.02.2020 / by admin / 0 comments

Den lille setningen, «Det kan vi ikke kommentere» er kanskje den setningen man hører oftest hvis man hører på nyhetssendinger. Ofte er det politiet som bruker denne setningen når de innleder en etterforskning. Man vil holde kortene tett for å…

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Diett

En del av hverdagen

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe aktivt fra dag en med å få hevet dietten for sjåførene. Det blir stadig dyrere å leve på veien, og nye utgifter som avgiftsbelagte sanitære fasiliteter brer om seg og kostnaden for dette er ikke reflektert i dagens diettsatser.

Synliggjøring

Fokus på sosial dumping

Transport og Logistikkforbundet vil bruke store ressurser i arbeidet med og avdekke og synliggjøre ovenfor myndigheter og folk flest hva som foregår i norsk transportbransje.

Tariffavtaler

Skaper like vilkår

Transport og Logistikkforbundet vil Innføre tariffavtaler i transportnorge for å oppnå likest mulige vilkår og rammebetingelser for den norske transportbransjen. Tariffavtalen må moderniseres og lønns og arbeidstidsordningene må forenkles.

Samarbeid!

- er å jobbe sammen mot felles mål!

TLF ser hele bildet i transportbransjen. Vi ser det derfor som viktig å ha et konstruktivt samarbeid med bileiernes organisasjoner, SVV, Arbeidstilsyn og Politi.

Godsbransjeavtale

En avtale for fremtiden

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe for en godsbransjeavtale som i størst mulig grad sikrer de ansattes rettigheter ved bedriftsovertakelse. Vi ser alt for mange eksempler på at sjåførene blir oppsagt eller tilbys betydelig lavere lønn.

Politisk

Påvirkning

Aktivt påvirke samfedselspolitikken og næringspolitikken som føres i Norge. Konsekvenser for transportbedriftene og transportarbeidsplassene i landet vårt?

Kontaktskjema!

bli medlem

FORTSATT UORGANISERT?

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

TILBAKEMELDINGER

Samarbeidsparter – utvikles stadig

Alt om kjøre- og hviletid, fartskriver og styring
Norges beste rabattavtaler
Advokatbistand
Spar på forsikringer
Alt innen regnskap og data