Nyheter

beste sendetid

Lurt i beste sendetid

14.01.2019 / by admin / 0 comments

I NRKs Søndagsrevyen står lederne for to fagforeninger frem på Svinesund og viser for hele Norge at de ikke har skjønt hva som er problemet med tungtrafikken på norske vinterveier.

brussel

På villspor i Brussel

11.01.2019 / by admin / 0 comments

I dag kan vi lese om nok en skuffende avstemning knyttet til EUs veipakke. I TLF har vi lenge advart mot at fokuset i den norske transportpolitikken legges mot Brussel. Likevel har vi sett at både NLF og fagbevegelsen i…

Debattprogram

9.01.2019 / by admin / 0 comments

Riksmediene fråtser i Helge Andre Njåstad (FRP) sine reiseregninger, og saken som egentlig er en fillesak har i flere dager vært hovedoppslag i aviser og TV, i tillegg til at saken har vært gjenstand for flere debattprogram.

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Diett

En del av hverdagen

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe aktivt fra dag en med å få hevet dietten for sjåførene. Det blir stadig dyrere å leve på veien, og nye utgifter som avgiftsbelagte sanitære fasiliteter brer om seg og kostnaden for dette er ikke reflektert i dagens diettsatser.

Synliggjøring

Fokus på sosial dumping

Transport og Logistikkforbundet vil bruke store ressurser i arbeidet med og avdekke og synliggjøre ovenfor myndigheter og folk flest hva som foregår i norsk transportbransje.

Tariffavtaler

Skaper like vilkår

Transport og Logistikkforbundet vil Innføre tariffavtaler i transportnorge for å oppnå likest mulige vilkår og rammebetingelser for den norske transportbransjen. Tariffavtalen må moderniseres og lønns og arbeidstidsordningene må forenkles.

Samarbeid!

- er å jobbe sammen mot felles mål!

TLF ser hele bildet i transportbransjen. Vi ser det derfor som viktig å ha et konstruktivt samarbeid med bileiernes organisasjoner, SVV, Arbeidstilsyn og Politi.

Godsbransjeavtale

En avtale for fremtiden

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe for en godsbransjeavtale som i størst mulig grad sikrer de ansattes rettigheter ved bedriftsovertakelse. Vi ser alt for mange eksempler på at sjåførene blir oppsagt eller tilbys betydelig lavere lønn.

Politisk

Påvirkning

Aktivt påvirke samfedselspolitikken og næringspolitikken som føres i Norge. Konsekvenser for transportbedriftene og transportarbeidsplassene i landet vårt?

Kontaktskjema!

bli medlem

FORTSATT UORGANISERT?

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

TILBAKEMELDINGER

Samarbeidsparter – utvikles stadig

Alt om kjøre- og hviletid, fartskriver og styring
Norges beste rabattavtaler
Advokatbistand
Spar på forsikringer
Alt innen regnskap og data