Nyheter

TLF medlem fikk førerkortet tilbake

20.05.2019 / by admin / 0 comments

TLF medlemmet Svein Inge Nordal som kjører for Taraldsøy Transport opplevde alle yrkessjåførers store skrekk etter et trafikkuhell. Rutinemessig førerkortbeslag. Nordal samtykket ikke til beslaget og kontaktet TLF.

Bremsedrap? TLF krever svar!

14.05.2019 / by admin / 0 comments

I TLF har vi fulgt bloggen «bremsedrap» med stadig større interesse. Historien som avtegner seg etter hvert som nye blogger kommer til, fremstår som så utrolig at det nesten er vanskelig å tro det man leser.

Derfor er jeg medlem i TLF

12.05.2019 / by admin / 0 comments

I Lillesand treffer vi Eivind Flaten. Han har vært medlem i TLF en stund nå. Flaten har en lang og allsidig transporterfaring både som bileier og i en periode havnet han også på kontoret. Nå er han ansatt og kjører…

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Diett

En del av hverdagen

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe aktivt fra dag en med å få hevet dietten for sjåførene. Det blir stadig dyrere å leve på veien, og nye utgifter som avgiftsbelagte sanitære fasiliteter brer om seg og kostnaden for dette er ikke reflektert i dagens diettsatser.

Synliggjøring

Fokus på sosial dumping

Transport og Logistikkforbundet vil bruke store ressurser i arbeidet med og avdekke og synliggjøre ovenfor myndigheter og folk flest hva som foregår i norsk transportbransje.

Tariffavtaler

Skaper like vilkår

Transport og Logistikkforbundet vil Innføre tariffavtaler i transportnorge for å oppnå likest mulige vilkår og rammebetingelser for den norske transportbransjen. Tariffavtalen må moderniseres og lønns og arbeidstidsordningene må forenkles.

Samarbeid!

- er å jobbe sammen mot felles mål!

TLF ser hele bildet i transportbransjen. Vi ser det derfor som viktig å ha et konstruktivt samarbeid med bileiernes organisasjoner, SVV, Arbeidstilsyn og Politi.

Godsbransjeavtale

En avtale for fremtiden

Transport og Logistikkforbundet vil jobbe for en godsbransjeavtale som i størst mulig grad sikrer de ansattes rettigheter ved bedriftsovertakelse. Vi ser alt for mange eksempler på at sjåførene blir oppsagt eller tilbys betydelig lavere lønn.

Politisk

Påvirkning

Aktivt påvirke samfedselspolitikken og næringspolitikken som føres i Norge. Konsekvenser for transportbedriftene og transportarbeidsplassene i landet vårt?

Kontaktskjema!

bli medlem

FORTSATT UORGANISERT?

Alle som lever av lønnen sin bør være organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Enten du er fast ansatt, lærling, midlertidig ansatt, student eller vikar, bør du ta steget inn i det organiserte arbeidslivet.

TILBAKEMELDINGER

Samarbeidsparter – utvikles stadig

Alt om kjøre- og hviletid, fartskriver og styring
Norges beste rabattavtaler
Advokatbistand
Spar på forsikringer
Alt innen regnskap og data